Research & Development » Ongoing Projects » Power Turbine with Additively Manufactured Components

Planowane efekty

Tematem projektu jest opracowanie i badanie nowoczesnej turbiny napędowej silnika turbośmigłowego, zaprojektowanej z wykorzystaniem elementów strukturalnych wytwarzanych metodami przyrostowymi. Metody te pozwalają na opracowanie rozwiązań nieosiągalnych z wykorzystaniem tradycyjnych metod wytwarzania. Z drugiej strony są one dopiero w początkowej fazie rozwoju. W chwili rozpoczęcia projektu w lotnictwie komercyjnym nie ma żadnego silnika z certyfikowanymi komponentami strukturalnymi wyprodukowanymi metodą przyrostową. Celem naszego projektu jest opracowanie turbiny napędowej charakteryzującej się zmniejszoną liczbą komponentów, wydłużoną trwałością oraz niskim współczynnikiem masy do mocy.

Wartość projektu   47,144,416.15 PLN

Show Buttons
Hide Buttons