Research & Development » Ongoing Projects » Compressor Development Project

Planowane efekty

Tematem projektu jest opracowanie nowej 5 stopniowej sprężarki osiowo – promieniowej do zastosowania w silniku turbośmigłowym. Projekt zakłada osiągnięcie parametrów pracy takich jak spręż, stosunek mocy do masy oraz trwałość przewyższających obecnie dostępne rozwiązania. Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2019 roku.

Wartość projektu   53,818,139.04 PLN

Show Buttons
Hide Buttons