Research & Development » Ongoing Projects » Generic Test Platform for Safety Critical Systems

Planowane efekty

Wynikiem prac zespołu projektowego będzie Uniwersalna Platforma Testowa zawierająca kwalifikowalne moduły, umożliwiające jej zastosowanie do testowania systemów lotniczych krytycznych dla bezpieczeństwa. W ramach projektu stworzone zostanie również stanowisko do testowania wyświetlaczy pokładowych (osadzone na Uniwersalnej Platformie) wykorzystujące nowatorskie algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu – będące również przedmiotem projektu.

Wartość projektu   4,301,757.61 PLN

Show Buttons
Hide Buttons