Research & Development » Ongoing Projects » Cooling Technology Development Project

Planowane efekty

Tematem projektu jest opracowanie pierwszej w historii polskiego lotnictwa metodologii projektowania chłodzonych komponentów sekcji gorącej maszyn wirujących. Projekt skupia się na łopatkach, kierownicach i bandażach turbiny wysokiego ciśnienia. Powyższa technologia podlega licencyjnej kontroli exportu. Projekt realizowany jest z wykorzystaniem zaawansowanych metod badawczych, takich jak Pressure Sensitive Paint, lub badaniach kamerą podczerwieni na silniku badawczym. Efektem projektu będzie opracowanie turbiny wysokiego ciśnienia, w której zastosowana będzie autorska technologia chłodzenia.

Wartość projektu   55,895,451.04 PLN

Show Buttons
Hide Buttons