Research & Development » Ongoing Projects » Power Turbine with Additively Manufactured Components

Planowane efekty

Tematem projektu jest opracowanie i badanie nowoczesnej turbiny napędowej silnika turbośmigłowego, zaprojektowanej z wykorzystaniem elementów strukturalnych wytwarzanych metodami przyrostowymi. Metody te pozwalają na opracowanie rozwiązań nieosiągalnych z wykorzystaniem tradycyjnych metod wytwarzania. Z drugiej strony są one dopiero w początkowej fazie rozwoju. W chwili rozpoczęcia projektu w lotnictwie komercyjnym nie ma żadnego silnika z certyfikowanymi komponentami strukturalnymi wyprodukowanymi metodą przyrostową. Celem naszego projektu jest opracowanie turbiny napędowej charakteryzującej się zmniejszoną liczbą komponentów, wydłużoną trwałością oraz niskim współczynnikiem masy do mocy.

Wartość projektu   47,144,416.15 PLN